Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Przyłączenie Rejestru Aptek do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

Szanowni Państwo,
informujemy, że na dzień 29 kwietnia br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaplanowało przyłączenie pierwszego z utrzymywanych systemów/rejestrów – Rejestru Aptek (RA) – do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (WK).

Dzięki przyłączeniu Rejestru Aptek do Węzła Krajowego, użytkownikom udostępniona zostanie opcja logowania przy użyciu uniwersalnego loginu i bezpiecznego hasła.

W ramach platformy Węzła Krajowego oferowany jest dostęp do wielu zintegrowanych z nią systemów i usług należących do różnych podmiotów, do których zalogować można się za pośrednictwem jednego uniwersalnego loginu i hasła.

Proces przyłączenia RA do WK będzie realizowany 29 kwietnia br. w godzinach 17:00-24:00. W tym czasie dostęp do Rejestru Aptek będzie niemożliwy.

Tym samym od dnia 30 kwietnia br. użytkownicy Rejestru Aptek zyskają możliwość logowania do rejestru z wykorzystaniem Węzła Krajowego, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej metody uwierzytelniania.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z nowej opcji logowania do Rejestru Aptek przygotowana została krótka Instrukcja uwierzytelniania użytkowników Rejestru Aptek za pośrednictwem Węzła Krajowego.

Dodatkowe informacje na temat dostępu do usług publicznych z wykorzystaniem Węzła Krajowego można uzyskać pod adresem: https://login.gov.pl.

Inne komunikaty RA

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.