Interfejsy - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców

Dokumentacja integracyjna dla zgód pacjenta (P1)

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-10-09) obejmuje:

 1. Wykaz i opis usług
 2. Specyfikację WSDL

Dokumentacja integracyjna dla e-skierowania

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-10-09) obejmuje:

 1. Specyfikację usług
 2. Opis i strukturę dokumentu elektronicznego skierowania
 3. Reguły biznesowe
 4. Kody wyników operacji
 5. Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego

Adresy usług i certyfikaty środowiska produkcyjnego P1

Adresy usług i certyfikaty środowiska produkcyjnego P1

Usługa dla operacji związanej z receptami:

https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaReceptyWS 

Usługi Centrum Certyfikacji P1:

 

 

 

 

Dokumentacja integracyjna dla e-recepty

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-10-09) obejmuje:

 1. Specyfikację usług
 2. Opis i strukturę dokumentu elektronicznej recepty i realizacji
 3. Reguły biznesowe
 4. Wskazówki implementacyjne z listą zmian drzewa OID
 5. Kody wyników operacji
 6. Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego

ZAŁĄCZNIKI dotyczące dokumentacji integracyjnej

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Uwaga. Informacje dla integratorów zostały przeniesione na stronę opisującą projekt ZSMOPL.

System Monitorowania Zagrożeń - specyfikacja interfejsu

Uwaga. Informacje dla integratorów zostały przeniesione na stronę opisującą projekt SMZ.

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM) - specyfikacja interfejsu

Specyfikacja służy do przygotowania pliku xml w celu zasilenia RJWPRM. Specyfikacja może ulec zmianie, gdy do słowników dodane zostaną nowe pozycje.

ZAŁĄCZNIKI dotyczące RJWPRM:

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.