Szkolenia z EDM dla KIDL - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Szkolenia z EDM dla KIDL

W związku z prowadzoną informatyzacją systemu ochrony zdrowia, w tym medycznych laboratoriów diagnostycznych Centrum e-Zdrowia w ramach Akademii CeZ na prośbę  Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych  podjęło działania mające na celu wsparcie KIDL w organizacji i przeprowadzeniu szeregu szkoleń z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej skierowanych do diagnostów laboratoryjnych.

Od dnia 1 lipca 2021 r. usługodawcy będą obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (w ramach Systemu P1).

Zakres szkoleń

Zakres szkoleń obejmuje m.in.

  • Podstawy prawne dla elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM),
  • Rodzaje EDM,
  • Wykorzystanie EDM w procesie diagnozy i leczenia pacjenta (korzyści dla pacjenta) oraz
  • Obowiązki EDM z perspektywy diagnosty laboratoryjnego.

Ważnym elementem szkolenia będzie również stanowić bezpieczeństwo danych.

Rekrutacja

Rekrutację na szkolenia prowadzi Krajowa Izba Diagnostów Labolatoryjnych.

Zapisy można dokonywać przez zakładkę Zapisy na wydarzenia.

Terminy szkoleń

  • 17 maja br. godz. 12.00
  • 25 maja br. godz. 10:00
  • 15 czerwca br. godz. 12:00
  • 29 czerwca br. godz. 14:00
  • 8 lipca br. godz. 10:00

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.