CeZ w HL7 - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

CeZ w HL7

Centrum e-Zdrowia przystąpiło do Health Level Seven International (HL7), organizacji non-profit zaangażowanej w rozwój międzynarodowych standardów interoperacyjności między systemami teleinformatycznymi ochrony zdrowia. 

HL7 opisuje sposób komunikacji między systemami informatycznymi w sposób neutralny technologicznie i niepowiązany z żadnym konkretnym językiem programowania.
Misją HL7 jest zapewnienie standardów interoperacyjności, które pozwolą na poprawę jakości usług świadczonych w zakresie ochrony zdrowia, optymalizacji pracy, a jednocześnie zmniejszają niejasności i zwiększają transfer wiedzy wśród interesariuszy HL7, w tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, agencji rządowych, społeczności dostawców rozwiązań IT, organizacji udostępniających standardy, jak również pacjentów.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.