Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Zmiana Integratora Projektu P1

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że w Projekcie P1 nastąpi zmiana jednego z Wykonawców.

Od umowy odstąpiła firma Unizeto Technologies S.A., odpowiedzialna za realizację Szyny Usług oraz Systemu Administracji.
Dotychczasowa współpraca przy Projekcie P1 z Unizeto nie gwarantowała Zamawiającemu pomyślnego zakończenia prac nad integracją systemu. Zarówno firma, jak i CSIOZ uznały, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować procesu integracji produktów Projektu P1, pomimo podjęcia przez CSIOZ szeregu działań wpierających i naprawczych, w tym umożliwienia prac Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz zaangażowania pracowników Zamawiającego oraz firm doradczych w pomoc Wykonawcy.
Po wykorzystaniu wszystkich form pomocy niesionych przez CSIOZ, firma Unizeto odstąpiła od umowy. Ponieważ naszym priorytetem jest zagwarantowanie ciągłości realizacji Projektu, CSIOZ natychmiast przystąpiło do procesu wyboru nowego Wykonawcy. Do negocjacji zaproszono wiodące firmy z sektora IT. Obecnie zakończyliśmy etap oceny ofert.
Projekt P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” ma na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom leczniczym, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Realizacja Projektu P1 przyniesie poprawę jakości obsługi pacjentów, wynikającą z podniesienia jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienia obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
O dalszych krokach, związanych z realizacją Projektu P1, będziemy informować na bieżąco na stronie CSIOZ.

Marcin Kędzierski
Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.