Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Wsparcie Centrum e-Zdrowia dla szkoleń z obsługi EDM organizowanych przez dostawców oprogramowań gabinetowych dla podmiotów leczniczych

Od dnia 1 lipca 2021 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, usługodawcy obowiązani są do zapewnienia możliwości dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (w ramach Systemu P1 – art. 56 ust. 4 ww. ustawy).

W celu wsparcia ww. procesu Centrum e-Zdrowia podjęło decyzję o rozszerzeniu realizowanych działań edukacyjnych dot. wytwarzania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, poprzez udział specjalistów Centrum e-Zdrowia w szkoleniach organizowanych przez dostawców oprogramowań gabinetowych dla pracowników podmiotów leczniczych.

Warunkiem udziału specjalistów Centrum e-Zdrowia w szkoleniach organizowanych przez dostawców jest skierowanie szkolenia do pracowników podmiotów leczniczych, które już w chwili obecnej wykorzystują oprogramowanie dostarczone przez danego dostawcę. 

Dzięki wsparciu specjalistów CeZ, uczestnicy szkoleń otrzymają najbardziej aktualne i rzetelne informacje z zakresu EDM nie tylko od strony ekspertów w zakresie oprogramowania gabinetowego, ale również od specjalistów odpowiadających za działanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej po stronie systemu e-Zdrowie (P1).

Włączenie się CeZ w przedmiotowe szkolenia organizowane przez dostawców ma na celu zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w środowisku medycznym, co bezpośrednio przełoży się na wzrost cyfrowych kompetencji pracowników sektora a tym samym, pozytywnie wpłynie na proces informatyzacji obszaru ochrony zdrowia w Polsce.

W celu szczegółowego uzgodnienia udziału przedstawicieli Centrum w organizowanych przez dostawców szkoleniach prosimy o kontakt z:

Pozdrawiamy

Zespół Centrum e-Zdrowia

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.