Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Stopień informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wyniki badania ankietowego.

W ostatnim numerze Biuletynu Informacyjnego prezentowaliśmy fragmenty wyników ankiet dotyczących stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jak naprawdę wygląda stopień informatyzacji? Jakie placówki są do niej przygotowane i z jakimi kosztami wiążą się zmiany?

Dokładne wyniki całej ankiety właśnie prezentujemy na naszych stronach.
https://csioz.gov.pl/index.php?id=254 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM