Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Rekomendacja dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c – Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączania społecznego, e –kultury i e-zdrowia

Szanowni Państwo,

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia Uchwałę nr 23/2016 Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia ws. Rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c – Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączania społecznego, e –kultury i e-zdrowia wraz z dokumentami uzupełniającymi:

  1. Zakresem funkcjonalnym Projektu P1;
  2. Opisem funkcjonalnym Systemu P1 z perspektywy integracji systemów zewnętrznych;
  3. Zakresem funkcjonalnym Projektu P2 oraz P4.

Dokumenty przekazane zostały wszystkim członkom Komitetu Sterującego. 

Członkowie Komitetu Sterującego mogą zgłaszać ewentualne potrzeby doprecyzowania zapisów zawartych w załączonych  dokumentach do dnia 25 maja br.
na adres e-mail: sekretariat.ks@mz.gov.pl 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.