Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239
interaktywna multimedialna prezentacja

Publiczna prezentacja założeń Projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

W związku z trwającym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2015 r., o godz. 11:00, w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przy ul. Stanisława Dubois 5A, w Warszawie, w sali 237, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2015 r., na adres e-mail: ipoz@csioz.gov.pl.
Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.