Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Publiczna prezentacja założeń projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

W związku z trwającym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informujemy, że w dniu 2016-03-24 o godz. 11.00 w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, w sali 237 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „ Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do 2016-03-22, do godz. 15.00, na adres e-mail: ipoz@csioz.gov.pl. Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela instytucji.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.