Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Problemy z logowaniem przez P2SA – zmiany protokołów szyfrowania

Szanowni Państwo,

informujemy, iż niektóre firmy technologiczne wycofały wsparcie dla dotychczas wykorzystywanych protokołów szyfrowania TLS 1.0 i TLS 1.1 na rzecz nowego protokołu TLS 1.2, powyższe może powodować utrudnienia w korzystaniu z platformy P2SA, która obecnie stanowi narzędzie służące uwierzytelnianiu dostępu do systemów i rejestrów medycznych.

Użytkownik, po aktualizacji do nowej wersji przeglądarki, przy próbie otwarcia platformy P2SA może spotkać się z komunikatem o treści: „Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia”. Pojawienie się komunikatu spowodowane jest, faktem, że przeglądarki internetowe – Mozilla Firefox i Internet Explorer – w trakcie aktualizacji do nowej wersji domyślnie wyłączają obsługę protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1.

W takim przypadku użytkownik, aby móc dalej korzystać z platformy P2SA, powinien włączyć obsługę protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1.

W celu ułatwienia użytkownikom włączenia wymaganego protokołu szyfrowania i dalszego korzystania z platformy P2SA, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało i udostępniło poniżej filmy oraz pliki instruktażowe.

Włączenie protokołu TLS 1.0 i TLS 1.1 w przeglądarce Internet Explorer 11

Włączenie protokołu TLS 1.0 i TLS 1.1 w przeglądarce Internet Explorer 11 (plik PDF)

Wyłączenie błędu PR_CONNECT_RESET_ERROR w przeglądarce Mozilla Firefox

Wyłączenie błędu PR_CONNECT_RESET_ERROR w przeglądarce Mozilla Firefox (plik PDF)

Włączenie protokołu TLS 1.0 i TLS 1.1 w przeglądarce Mozilla Firefox wydanie 74.0

Włączenie protokołu TLS 1.0 i TLS 1.1 w przeglądarce Mozilla Firefox wydanie 74.0 (plik PDF)

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM