Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Prezentacja założeń projektu e-Krew

W dniu 22 marca 2016 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu "e-Krew - informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem".

Podczas spotkania omówione zostały założenia oraz główne cele realizacji Projektu.

Uczestnicy publicznej prezentacji zostali zapoznani z planowanymi do uruchomienia w ramach realizacji Projektu e-usługami. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele min. podmiotów związanych z obszarem IT w ochronie zdrowia w tym wytwórcy oprogramowań medycznych, Narodowego Centrum Krwi, Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Ministerstwa Zdrowia.

Centrum ubiega się o dofinansowanie Projektu w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W najbliższych dniach zostanie również opublikowany protokół ze spotkania wraz z treścią przedstawionej prezentacji.

Galeria zdjęć

uczestnicy publicznej prezentacji
uczestnicy publicznej prezentacji
uczestnicy podczas publicznej prezentacji

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.