Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Prezentacja założeń projektu e-Krew

W dniu 22 marca 2016 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu "e-Krew - informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem".

Podczas spotkania omówione zostały założenia oraz główne cele realizacji Projektu.

Uczestnicy publicznej prezentacji zostali zapoznani z planowanymi do uruchomienia w ramach realizacji Projektu e-usługami. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele min. podmiotów związanych z obszarem IT w ochronie zdrowia w tym wytwórcy oprogramowań medycznych, Narodowego Centrum Krwi, Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Ministerstwa Zdrowia.

Centrum ubiega się o dofinansowanie Projektu w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W najbliższych dniach zostanie również opublikowany protokół ze spotkania wraz z treścią przedstawionej prezentacji.

Galeria zdjęć

uczestnicy publicznej prezentacji
uczestnicy publicznej prezentacji
uczestnicy podczas publicznej prezentacji

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM