Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nowy system – Rejestr Asystentów Medycznych

W nocy z 22 na 23 października br. Centrum e-Zdrowia uruchomiło kolejny system wspierający pracę lekarzy – Rejestr Asystentów Medycznych (RAM).

Rejestr jest dostępny pod adresem: https://ram.ezdrowie.gov.pl/.

Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta, felczer. RAM będzie zawierał m.in.:

  • utworzone upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich wraz z datą ich obowiązywania,
  • dane dotyczące wystawiających zaświadczenia (tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów) oraz upoważnionych do ich wystawiania (tj. asystentów medycznych), posiadających utworzony w ZUS profil informacyjny (profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Rejestr Asystentów Medycznych pozwoli na optymalizację pracy lekarzy, którzy będą mogli więcej czasu poświęcić swoim pacjentom. Ponadto, jest to kolejne rozwiązanie wspomagające eliminację papierowego obiegu dokumentów.

Podstawą wdrożenia Rejestru Asystentów Medycznych były przepisy ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1925).


Więcej informacji o RAM  w zakładce PROJEKTY - NASZE SYSTEMY

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Pomoc techniczną w zakresie RAM można uzyskać:

Pomoc świadczona jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.