Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa wersja Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

Szanowni Państwo, 
W dniu 5 listopada 2020 r. planowane jest uruchomienie nowej wersji Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ). Nowa wersja systemu uwzględnia zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 1897), określającego zakres informacji gromadzonych w SEZOZ oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Wprowadzone zmiany polegać będą m.in. na zmianie zakresu i sposobu raportowania wyrobów medycznych oraz dodaniu funkcjonalności raportowania środków ochrony osobistej.

Nowa wersja Systemu SEZOZ zostanie rozszerzona o funkcjonalność polegającą na zasilaniu danymi z RPWDLa, oraz objęciu obowiązkiem raportowania  także praktyk lekarskich, pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych.

W ramach wprowadzonych zmian   zaprojektowany został  i udostępniony zostanie nowy formularz zbiorczy z listą wyrobów medycznych służący do raportowania wyrobów medycznych, obejmujący następujące dane:

 • Rodzaj wyrobu medycznego,
 • Miejsce stacjonowana wyrobu,
 • Nazwa handlowa,
 • Model,
 • Numer seryjny,
 • Producent,
 • Rok produkcji,
 • Przewidywany okres eksploatacji wyrobu medycznego, zgodny z zaleceniami wytwórcy,
 • Źródło sfinansowania zakupu,
 • Liczba badań albo zabiegów wykonanych przy użyciu wyrobu medycznego w roku poprzednim.

W przypadku wyrobów medycznych przesyłane będzie jedno zgłoszenie per wyrób medyczny - analogicznie jak odbywało się to dotychczas.

Dla każdego wyrobu będzie należało podać miejsce jego stacjonowania z dokładnością do komórki org. (w przypadku, gdy jednostka nie posiada komórek to z dokładnością do jednostki organizacyjnej), a w przypadku praktyk wskazywany będzie jedynie adres miejsca udzielania świadczeń/praktyk. Zgłoszenie wyrobu można będzie zaktualizować bez potrzeby wycofywania aktualnego zgłoszenia.

W zakresie środków ochrony osobistej powstanie całkowicie nowy moduł wraz z listą środków, listą historycznych środków i formularzem umożliwiającym raportowanie takich danych jak:

 • Rodzaj środka ochrony osobistej,
 • Miejsce stacjonowana środka,
 • Liczbę środka danego rodzaju.

W porównaniu do formularza do zgłaszania wyrobów medycznych, formularz dot. środków ochrony osobistej  będzie uproszczony, a raportowanie odbywać się będzie z dokładnością do zakładu leczniczego (w przypadku podmiotów leczniczych) lub całej praktyki.

Formularz aktualizacyjny środków ochrony osobistej będzie taki sam jak zgłoszeniowy i będzie miał możliwość modyfikacji liczby środków oraz ponownego przesłania.

Dodatkowym udogodnieniem nowej wersji SEZOZ będzie również brak konieczności podpisywania formularzy. Po wysłaniu zgłoszenia będzie ono od razu widoczne w rejestrze jako zgłoszone dzięki czemu nie będzie potrzeby kolejnej akceptacji - statusy zostaną uproszczone.

Ponadto aktualizacji ulegną zakładki "O nas", "Akty prawne" i "Do pobrania", natomiast w zakładce do pobrania zmieni się zakres danych prezentowanych w pliku CSV z danymi wyrobów medycznych.

W związku z powyższym w dniu 4 listopada br. w godz. 18:00 – 24:00 mogą nastąpić problemy w dostępie do Systemu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią techniczną pod nr 19 457.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM