Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców

Zgodnie z zapisami art. 8b ustawy o Systemie informacji w ochronie zdrowia opublikowany został dokument „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”.

Usługodawcy i podmioty prowadzące rejestry medyczne są zobowiązane zapewniać zgodność swoich systemów teleinformatycznych z ww. dokumentem w terminie 9 miesięcy od dnia ich zamieszczenia.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM