Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Komunikat

Z inicjatywy Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcina Węgrzyniaka w dniu 23 czerwca br. odbyło się spotkanie Prezesów Naczelnych Rad medycznych samorządów zawodowych poświęcone najważniejszym wyzwaniom prowadzonej informatyzacji służby zdrowia. Na zaproszenie Dyrektora CSIOZ odpowiedzieli dr n. med. Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej , mgr farm. Elżbieta Piotrowska- Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pani Zofia Małas. W trakcie przyjaznej i rzeczowej rozmowy poruszono kwestie najważniejszych wyzwań związanych z coraz szerszym stosowaniem informatyki w pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów, szczególnie w kontekście właściwego przygotowania się profesjonalistów medycznych do technologicznych wyzwań. W przededniu obowiązywania elektronicznej dokumentacji medycznej za szczególnie ważną uznano pomoc w zapobieżeniu wykluczeniu technologicznemu osób mniej obeznanych z aktualnymi i nadchodzącymi rozwiązaniami technicznymi.

Za szczególnie ważne dla środowiska medycznego Państwo Prezesi uznali wydanie członkom samorządów nowoczesnej karty Prawa Wykonywania Zawodu. Prezes Maciej Hamankiewicz zadeklarował pomoc samorządu lekarzy i lekarzy dentystów i podzielenie się dotychczasowym dorobkiem prac nad tym rozwiązaniem. Jednogłośnie stwierdzono, że karta Prawa Wykonywania Zawodu dla blisko pół miliona lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów to szansa na ogromne ułatwienia w ich pracy zawodowej, przy szeregu innych korzyści, w tym możliwości zmniejszenia publicznych wydatków.

Dyrektor Węgrzyniak wyraził nadzieję, że również w przyszłości spotkania z udziałem Państwa Prezesów będą tak mobilizujące dla zadań realizowanych przez Centrum.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.