Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Już tylko 60 dni na wdrożenie e-skierowania w całym kraju

Za 2 miesiące wchodzi w życie ustawowy obowiązek wystawiania w Polsce e-skierowań. Od 8 stycznia 2021 roku skierowania – z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami – będą mogły być wystawiane wyłącznie elektronicznie. Dynamika wdrożenia jest wysoka. Do końca października 2020 r. 33 tysiące lekarzy wystawiło ponad 3 mln e-skierowań, a w każdym tygodniu do systemu podłącza się ok. 140 nowych podmiotów.

Rozpoczynamy cykl #eskierowanieGO, aby zachęcić wszystkie pozostałe placówki do podłączania się do systemu e-zdrowie (P1).

W ramach nowego cyklu „#eskierowanieGO” na profilach Centrum e-Zdrowia w mediach społecznościowych (Twitter i LinkedIn) publikowane będą wypowiedzi praktyków – lekarzy i osób zarządzających placówkami medycznymi. Bohaterowie naszego cyklu zaprezentują swoje dotychczasowe doświadczenia związane z obsługą e-skierowań, zwrócą uwagę na istotne aspekty wdrażania tego rozwiązania w placówkach leczniczych oraz płynące z niego korzyści – zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Cykl będzie też okazją do zapoznania się z najnowszymi statystykami dotyczącymi przebiegu wdrażania e-skierowania.

– Mamy świadomość, że obecna sytuacja epidemiczna powoduje potrzebę koncentrowania się placówek medycznych głównie na bieżących zadaniach związanych z walką z koronawirusem, staramy się jednak, żeby tempo cyfryzacji zdrowia nie zwalniało. Warto pamiętać, że e-skierowania przynoszą realne korzyści również w warunkach pandemii, pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady na kolejną wizytę czy badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację. Jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskiem medycznym, zapewniamy placówkom wsparcie techniczne oraz program szkoleń w ramach Akademii CeZ, a NFZ uruchomił dodatkowe finansowanie. W nowym cyklu „#eskierowanieGO” pokażemy ponadto dobre praktyki i oddamy głos lekarzom, ponieważ to oni najlepiej opowiedzą o korzyściach tego rozwiązania – mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Bohaterem pierwszej publikacji w ramach cyklu „#eskierowanieGO” jest
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas,
kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Powiększ obraz: Infografika z wizerunkiem prof. dr hab. n. med. Przemysława Kardasa, z cytatem, którego treść tekstowa została zamieszczona poniżej

– Skuteczności wprowadzania rozwiązań e-zdrowia w naszym kraju sprzyja fakt, że robimy to ewolucyjnie. Zaczęliśmy od dość prostej funkcjonalności, jaką było elektroniczne zwolnienie. Był to doskonały sposób na wejście e-recept, których wystawia się o wiele więcej, w moim przypadku są to liczby idące w setki dziennie. E-skierowania będą kolejnym, istotnym krokiem na tej drodze.

E-skierowanie w liczbach

Dynamika przyrostu nowych e-skierowań w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła. Tylko w październiku wystawiono prawie tyle samo elektronicznych skierowań, co w pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku. Przełomowy moment nastąpił w lipcu br., gdy Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dodatkowe finansowanie za obsługę e-skierowania. W porównaniu z czerwcem, wystawiono wtedy prawie 6 razy więcej tych elektronicznych dokumentów.

Powiększ obraz: Wykres miesięczna liczba wystawianych e-skierowań: czerwiec 64526; lipiec 380707; sierpień 625503; wrzesień 940265 (najwięcej); październik 918037. Dane na dzień 31.10.2020

E-skierowanie wystawia obecnie 54 proc. placówek medycznych, a 34 proc. jest gotowych do ich realizowania. W każdym tygodniu do systemu podłącza się ok. 140 nowych podmiotów. Najwięcej podmiotów jest gotowych do e-skierowania w województwie lubelskim (65 proc.), najmniej w województwie wielkopolskim (42 proc.). W skali kraju średnio dziennie wystawianych jest dziś ok. 30 tys. e-skierowań, natomiast na początku października notowane były rekordowe liczby nowych e-skierowań – nawet 50 tys. dziennie.

Jak wskazuje dyrektor Agnieszka Kister spadek średniej liczby wystawianych dziennie e-skierowań związany jest z ogólnym spadkiem wystawianych skierowań w związku z koronawirusem i ograniczeniem zabiegów planowych.

Najwięcej elektronicznych skierowań wystawili lekarze w wieku od 50 do 59 lat – ponad 1,1 mln. Natomiast najliczniejszą grupą pacjentów, którzy je otrzymali, stanowiły osoby powyżej 60. roku życia – ponad 350 tys.

Najwięcej e-skierowań jest wystawianych do poradni urazowo-ortopedycznej, okulistycznej oraz chirurgii ogólnej.

Na co wystawia się e-skierowanie?

Skierowania w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 roku będą obowiązkowo wystawiane na takie świadczenia medyczne jak:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Na pozostałe świadczenia medyczne, skierowania będą wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. w postaci papierowej.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.