Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239
znak graficzny ekrew

Informacja o wyborze partnera projektu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 30 marca br. wyłoniony został Partner dla projektu „e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”.

Partnerem, który wspólnie z CSIOZ przygotuje i zrealizuje Projekt został Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Projekt zgłoszony zostanie do współfinansowania w ramach konkursu organizowanego w celu szczegółowym 2. „Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych”, w II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.