Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239
uczestnicy spotkania w trakcie słuchania prelegenta

Inauguracyjne spotkanie Zespołu ekspertów zawodów medycznych

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ekspertów zawodów medycznych.

Do Zespołu zaproszeni zostali przedstawiciele zawodów medycznych - Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Na inaugurującym spotkaniu Zespołu, zapoznano jego uczestników z dotychczasowymi działaniami oraz projektami zrealizowanymi przez CSIOZ. Uczestnikom spotkania przedstawiony został także zakres funkcjonalny realizowanego Projektu P1.

Szeroko omówiono zagadnienia związane z trwającym procesem informatyzacji rejestrów medycznych oraz wdrożeniem dostarczonych w ramach Projektu P4 systemów dziedzinowych, w tym przede wszystkim Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Członkowie Zespołu zapoznani zostali również z możliwościami w zakresie uwierzytelniania i podpisu w środowisku cyfrowym w odniesieniu do unijnego rozporządzenia eIDAS.

Do głównych zadań Zespołu należy opiniowanie i konsultowanie projektów informatycznych realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia szczególnie w zakresie dotyczącym pracowników medycznych oraz przygotowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju e-Zdrowia.

Galeria zdjęć

Zastępca dyrektora wita uczestników
Zespół ekspertów
zespół CSIOZ podczas spotkania
przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.