Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239
członkowie podczas posiedzenia Rady

I posiedzenie Rady do spraw wdrożenia Usystematyzowanej Nomenklatury Medycznej

W dniu 16 czerwca 2016 r. w siedzibie CSIOZ odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do spraw wdrożenia w Polsce Usystematyzowanej Nomenklatury Medycznej (SNOMED).

W spotkaniu inaugurującym prace zespołu uczestniczył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który poparł ideę powstania Rady oraz podkreślił istotną rolę wprowadzanych rozwiązań dla rozwoju służby zdrowia w Polsce. 

Podczas posiedzenia Dyrektor CSIOZ Marcin Węgrzyniak, Przewodniczący Rady omówił strukturę organizacyjną oraz zasady działania Międzynarodowej Organizacji ds. Rozwoju Standardów Terminologii Medycznej (IHTSDO), która jest właścicielem SNOMED CT.

W dalszej części spotkania Kierownik Wydziału Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej w CSIOZ, Grzegorz Bliźniuk, omówił strukturę nomenklatury SNOMED CT w Polsce oraz przykładowe jej zastosowanie.

Rada do spraw wdrożenia w Polsce Usystematyzowanej Nomenklatury Medycznej została powołana zarządzeniem nr 18/2016 Dyrektora Centrum z dnia 10 maja 2016 r. 

Do zadań Rady należy m. in. autoryzowanie polskiego tłumaczenia SNOMED CT, opracowywanie rekomendacji w zakresie interoperacyjności klasyfikacji medycznych stosowanych w Polsce oraz opracowanie i monitorowanie planu wdrożenia SNOMED CT w Polsce.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele instytucji takich jak: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

Galeria zdjęć

członkowie podczas posiedzenia Rady 1
członkowie podczas posiedzenia Rady 2
członkowie podczas posiedzenia Rady 3
członkowie podczas posiedzenia Rady 4
członkowie podczas posiedzenia Rady 5
członkowie podczas posiedzenia Rady 6
członkowie podczas posiedzenia Rady 7

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.