Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239
klawiatura z zielonym przyciskiem ilerning

Druga edycja szkoleń dotyczących technologii ICT

Rozpoczęła się druga edycja szkoleń realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze szkolenia w ramach drugiej edycji odbyły się w marcu br. w Warszawie, Lublinie i w Gliwicach, zaś kolejne planowane są w następujących lokalizacjach oraz terminach:

Wrocław 30-31 marca 2015 r.
Białystok 08-09 kwietnia 2015 r.
Kowary 13-14 kwietnia 2015 r.
Rzeszów 15-16 kwietnia 2015 r.
Kraków 20-21 kwietnia 2015 r.
Kielce 22-23 kwietnia 2015 r.
Radom 24-25 kwietnia 2015 r.
Toruń 27-28 kwietnia 2015 r.
Bydgoszcz 27-28 kwietnia 2015 r.
Gdańsk 29-30 kwietnia 2015 r.
Elbląg 29-30 kwietnia 2015 r.

Głównym celem szkoleń jest wzrost poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej na temat dostępności i przydatności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), świadomości długofalowych korzyści z wdrożenia nowych rozwiązań, a w następstwie tego zastosowanie ich w praktyce.

Dotychczasowe szkolenia zostały przeprowadzone w 12 miastach wojewódzkich i wzięło w nich udział ponad 1100 uczestników: przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz kadry zarządzającej w ochronie zdrowia.

Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmioty lecznicze i praktyki zawodowe- indywidualne i grupowe) posiadający umowę
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem NFZ albo udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz w przypadku osiągnięcia pozytywnego wyniku z egzaminu, certyfikat po pozytywnym zdaniu egzaminu na platformie e-learningowej. Dodatkowo, lekarze oraz lekarze dentyści otrzymają zaświadczenie potwierdzające otrzymanie 14 punktów edukacyjnych za udział w pełnym dwudniowym szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy osoby, którym nie udało się uczestniczyć w dotychczasowych szkoleniach do zgłaszania się na kolejne szkolenia w marcu oraz kwietniu 2015 roku. Wszystkie aktualne informacje na temat dodatkowych terminów oraz lokalizacji szkoleń planowanych do realizacji podczas drugiej edycji, będą na bieżąco publikowane na stronie : http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/

Zgłoszenia prosimy składać telefoniczne lub mailowo:
Kontakt telefoniczny pod numerem 504 315 586
Kontakt mailowy alicja.pakalska@interit.eu

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.