Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Cyfryzacja w służbie zdrowia nabiera tempa. 1 kwietnia br. oddajemy System Informatyczny Rezydentur.

System Informatyczny Rezydentur (SIR) to rozwiązanie typu workflow, które całkowicie eliminuje obieg umów rezydenckich w postaci papierowej. Od 1 kwietnia br. wszystkie nowe umowy zawierane pomiędzy podmiotami leczniczymi zatrudniającymi lekarzy rezydentów a Ministerstwem Zdrowia będą obsługiwane przez SIR.

Zawarcie umowy w SIR obejmuje pięć prostych kroków – podmiot za pośrednictwem systemu przekazuje dane do umowy, dane te są weryfikowane i akceptowane przez Ministerstwo Zdrowia, na podstawie zaakceptowanych danych zostaje utworzona umowa wraz z załącznikami, umowa zostaje przekazana do podpisu ministrowi właściwemu ds. zdrowia lub uprawnionemu przedstawicielowi ministerstwa, następnie umowa trafia do podpisu przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu.

Aby zawrzeć umowę rezydencką w SIR należy posiadać konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub konto administratora w SIR oraz konto na platformie P2. Umowę należy popisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

System Informatyczny Rezydentur to przede wszystkim oszczędność czasu – proces rejestracji oraz podpisania umowy jest krótszy – i wygoda, gwarancja dostarczenia całej dokumentacji do Ministerstwa Zdrowia, możliwość śledzenia statusu umowy i monitorowania przebiegu jej akceptacji, bezpieczeństwo danych.

W przypadku pytań dotyczących systemu zapraszamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 19 457. Można również wysłać wiadomość na adres: sir@cez.gov.pl.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.