Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W związku z bardzo szybko postępującym procesem informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce oraz toczącymi się pracami nad wdrożeniem kolejnych rozwiązań z obszaru e-zdrowia, Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało kolejną, V edycję "Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą".

Celem badania jest pozyskanie wiedzy na temat stopnia przygotowania podmiotów leczniczych do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także zdobycie informacji związanych z rozwojem i wdrożeniem w podmiotach leczniczych rozwiązań z obszaru telemedycyny.

W ramach Badania do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 36 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

Wyniki badania stanowić będą cenne źródło aktualnych informacji na temat stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych, jak również przyczynią się do zoptymalizowania procesu planowania i wdrażania kolejnych rozwiązań z obszaru e-zdrowia w ramach systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Podmioty lecznicze mają czas na przesłanie wypełnionych ankiet do 27.04.2021 r.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.