Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Akademia CeZ wznawia swoją działalność

Po dwumiesięcznej przerwie Centrum e-Zdrowia w ramach Akademii CeZ – wznawia realizację szkoleń w ramach projektu szkoleniowego „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Szkolenia będą prowadzone również w nowej formule on‑line. Pierwsze szkolenia on‑line rozpoczną się już w II połowie czerwca.

Szkolenia także w wersji on‑line

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nieco tegoroczne plany szkoleniowe Akademii CeZ, która na dwa miesiące musiała zawiesić swoją działalność. Ten czas nie poszedł jednak na marne. Rozszerzono format szkoleń. Prócz formuły stacjonarnej, dostępna będzie również wersja szkolenia on‑line. Wygodna forma zajęć daje szansę udziału w nich także tym wszystkim pracownikom podmiotów medycznych, którym do tej pory udział w stacjonarnych szkoleniach uniemożliwiały obowiązki służbowe.

Akademia wspiera

Akademia CeZ to inicjatywa, której głównym celem jest wsparcie personelu medycznego w zdobywaniu nowych umiejętności związanych z cyfryzacją ochrony zdrowia. Głównymi jej aktywnościami są obecnie szkolenia realizowane w zakresie funkcjonowania i obsługi e‑recepty, e‑skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Jak niezwykle istotny jest to aspekt związany z cyfryzacją ochrony zdrowia mogliśmy się przekonać w ostatnich tygodniach.

Wytwarzanie, prowadzenie oraz przetwarzanie dokumentacji zarówno medycznej, jak i administracyjnej w postaci elektronicznej ma wpływ na usprawnienie obiegu informacji w placówkach medycznych. Wspomaga pracę kadry medycznej poprzez m.in. uporządkowanie dokumentacji, przyspieszenie wyszukiwania potrzebnych dokumentów, umożliwienie bieżącego nadzoru nad jakością dokumentacji i jej kompletnością. Jest to ważne z perspektywy usprawnienia procesu diagnostycznego obsługiwanego pacjenta.

Ponieważ od 8 stycznia 2021 roku wprowadzony zostanie obowiązek wystawiania skierowań wyłącznie w postaci elektronicznej, w programie zaplanowanych szkoleń silny akcent położyliśmy na tematykę związaną z e‑skierowaniami.

Kilkaset szkoleń

Szkolenia dedykowane są podmiotom leczniczym wykonującym szpitalną działalność leczniczą oraz podstawową opiekę zdrowotną. Prowadzone są przez specjalistów CeZ, a udział w nich jest bezpłatny.

W ramach projektu zaplanowano:

  • 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną;
  • 660 szkoleń dla pracowników szpitali.

Placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.