Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Szkolenia w ramach Projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenia realizowane w ramach Projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”.
Projekt jest realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W naszym imieniu szkolenia poprowadzi firma InterIT sp. z o.o.

 

Uczestnicy szkoleń

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone dwudniowe szkolenia w 12 miastach wojewódzkich, skierowane do:

• przedstawicieli kadry zarządzającej ochroną zdrowia, czyli dyrektorów, głównych księgowych, kierowników komórek organizacyjnych, w tym ordynatorów oraz pielęgniarek oddziałowych i ich zastępców;
• przedstawicieli lekarzy, w tym lekarzy dentystów;
• przedstawicieli pielęgniarek i położnych.

Lokalizacje oraz planowane terminy szkoleń

Warszawa 23-24.09.2014r.
Białystok 30.09-01.10.2014r.
Katowice 06-07.10.2014r.
Gdańsk 08-09.10.2014r.
Kraków 13-14.10.2014r.
Łódź 16-17.10.2014r.
Poznań 21-22.10.2014r.
Wrocław 23-24.10.2014r.
Szczecin 13-14.01.2015r.
Olsztyn 15-16.01.2015r.
Rzeszów 20-21.01.2015r.
Lublin 22-23.01.2015r.

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podmioty lecznicze i praktyki zawodowe indywidualne i grupowe) posiadający umowę
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem NFZ albo udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.
Preferowaną grupą szkoleniową będą osoby w wieku 45+ oraz osoby które w swoim miejscu pracy nie mają wdrożonych systemów informatycznych. Jednak przy bardzo wielu zgłoszeniach zastrzegamy, że decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy telefoniczne lub mailowe:

Kontakt telefoniczny pod numer 504 315 586
Kontakt mailowy alicja.pakalska@interit.eu

Aktualności archiwalne

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.