Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Pełne korzystanie z e-administracji wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. P

Potwierdzenia profilu zaufanego dokonać można w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pełniącym funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP tj. realizującym zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 778).

Aktualności archiwalne