Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Propozycja kolejnego wydania Reguł tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji propozycję kolejnej wersji materiału będącego zbiorem reguł biznesowych oraz walidacyjnych dla niektórych elektronicznych dokumentów medycznych wystawianych przez usługodawców medycznych.

Udostępniony dokument, zwany Regułami, zawiera polską implementację standardu HL7 CDA na potrzeby dokumentów medycznych przetwarzanych na platformie P1, tj. e-recept, e-skierowań i e-zleceń. Dokument określa między innymi reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, definicje struktur dokumentów medycznych, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji informacji umieszczanej w dokumentach medycznych. Publikacja ma na celu zebranie uwag, po uwzględnieniu których opublikowana zostanie ostateczna, obowiązująca wersja dokumentu, będąca aktualizacją dotychczas obowiązującej wersji 0.9.8.

Istotną zmianą jest format opublikowanego dokumentu. Zdecydowano o przeniesieniu Reguł do nowego formatu DECOR (akronim od słów ang. „Data Elements, Codes, OIDs and Rules”), umożliwiającego poprawę czytelności opracowania, łatwiejsze zarządzanie zmianami, możliwość generowania plików przykładowych oraz plików walidacyjnych wykorzystujących język Schematron. Dokument, opublikowany w postaci statycznej strony HTML, został wygenerowany z narzędzia ART-DECOR, służącego do definiowania zestawów reguł w tymże formacie.

Polskojęzyczna wersja dokumentu dostępna jest przez odnośnik: Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA wersja 0.9.9 do uzgodnień.

Wersja angielskojęzyczna, skierowana przede wszystkim do zagranicznych ekspertów zainteresowanych polską implementacją standardu HL7 CDA, dostępna jest przez odnośnik: Polish National Implementation of HL7 CDA 0.9.9 draft.

Dokument podzielono na pięć zakładek.
1. Zakładka „Strona główna” zawiera listę 12 szablonów dokumentów medycznych. Dla każdego z szablonów dostępne są cztery odnośniki: do reguł biznesowych, do plików walidacyjnych w języku Schematron, do zawartości szablonu w postaci eksportu z formatu DECOR oraz do przykładów tych dokumentów medycznych. Każda zawartość szablonu zawiera definicję struktury i reguł walidacyjnych tego szablonu, odnośniki do importowanych szablonów szczegółowych, a także wskazanie relacji do szablonu nadrzędnego.
2. Zakładka „Terminologia” prezentuje nazwane zbiory wartości słowników wykorzystywane i obowiązujące w Regułach.
3. Zakładka „Szablony” definiuje zawartość wszystkich szablonów, zarówno tzw. „bazowych szablonów abstrakcyjnych”, szablonów opracowanych dokumentów medycznych i szablonów szczegółowych.
4. Zakładka extPL zawiera plik schemy XSD rozszerzającej standardową schemę XSD HL7 CDA.
5. Zakładka „Rejestr OID” definiuje wykorzystany w Regułach podzbiór węzłów OID z Rejestru OID prowadzonego przez CSIOZ.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w bieżącej wersji Reguł zdefiniowano szereg nowych szablonów szczegółowych (ang. template), co umożliwiło poprawę czytelności i możliwość importowania tych szablonów w wymagających tego miejscach.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że rozpoczęły się prace nad następną wersją dokumentu Reguł. W ramach tych prac realizowana jest standaryzacja czterech kolejnych typów dokumentów medycznych, a są to:
1. Karta informacyjna leczenia szpitalnego
2. Konsultacja lekarska / Karta porady ambulatoryjnej
3. Wynik badania laboratoryjnego
4. Opis wyniku badania diagnostycznego

Uwagi do opublikowanych materiałów prosimy zgłaszać w terminie do dnia 10 października 2014 r. na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.pl , wpisując w tytule maila: „Reguły tworzenia EDM - uwagi”.

Aktualności archiwalne

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.