Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Pierwszy panel ekspertów

Dnia 23 września 2014 r. odbył się pierwszy z cyklu spotkań panel ekspertów, na którym dyskutowano o „perspektywach i strategii rozwoju usług telemedycznych w Polsce”.

Spotkanie poprowadził Pan Marcin Kędzierski – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje na temat projektu planowanego przez CSIOZ w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, mającego na celu budowę platformy telemedycznej Ministerstwa Zdrowia.
Podczas panelu Pan prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński przedstawił szczegółowe informacje dotyczące procesu tworzenia sieci usług telemedycznych świadczonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, który jest pionierem oraz doskonałym przykładem do naśladowania przez inne ośrodki zdrowia. Prezentacja prof. Skarżyńskiego umocniła wszystkich zgromadzonych w przekonaniu jak wielkie korzyści mogą płynąć ze świadczenia usług zdrowotnych przy użyciu systemów teleinformatycznych. Oprócz korzyści finansowych widoczny jest szereg innych zalet, takich jak zwiększenie dostępności do badań, lepszy kontakt z pacjentami, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu pacjentów.
Podczas spotkania podjęta została dyskusja na temat nowych regulacji prawnych zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zgodnie stwierdzono, że proponowane zmiany w wystarczający sposób umożliwiają realizację usług telemedycznych. Szczegółowe zapisy odnoszące się do poszczególnych specjalizacji znajdą się w rozporządzeniach i zarządzeniach.
Podczas spotkania rozważano również kwestie uregulowania w przepisach prawa finansowania procedur telemedycznych oraz zakwalifikowania takich usług zdrowotnych do koszyka świadczeń zdrowotnych.
W związku z olbrzymim zainteresowaniem niniejszą tematyką oraz zdiagnozowanymi podczas spotkania zagadnieniami, które wymagają dalszych konsultacji i uzgodnień planowany jest szereg spotkań, które niewątpliwe przyczynią się do rozwoju usług telemedycznych w Polsce.

Galeria zdjęć

Aktualności archiwalne

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.