Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Konferencja otwierająca cykl szkoleń w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT"

Dnia 12 września br. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyła się konferencja otwierająca cykl szkoleń „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli kadry medycznej oraz zarządzającej sektorem ochrony zdrowia.
Kierownik Projektu, Dorota Koc-Jarończyk (CSIOZ) przedstawiła założenia oraz korzyści wynikające z projektu. Zaprezentowane zostały dotychczasowe uwarunkowania realizacyjne, a także grupy docelowe oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach. Z kolei Tomasz Szmidtka (przedstawiciel wykonawcy szkoleń, InterIT Spółka z o.o.) szczegółowo omówił program szkoleń i koncepcję ich realizacji z uwzględnieniem tematyki oraz procesu rekrutacyjnego. Uczestnicy zapoznani zostali z platformą e-learningową pod względem wszystkich jej funkcjonalności.
W trakcie spotkania omówiona została również Platforma P1 w kontekście jej integracji z systemami usługodawców co uczestnikom konferencji przybliżył Paweł Masiarz (Specjalista w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, CSIOZ).
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji. Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie
kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl

Galeria zdjęć

Aktualności archiwalne

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.