Szkolenia z EDM dla NFZ - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Szkolenia z EDM dla NFZ

W związku z trwającym procesem informatyzacji systemu ochrony zdrowia Centrum e-Zdrowia w ramach Akademii CeZ na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia podjęło działania mające na celu wsparcie NFZ w organizacji i przeprowadzeniu szkoleń z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Od dnia 1 lipca 2021 r. usługodawcy obowiązani są zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (w ramach Systemu P1).

Zakres szkoleń

Zakres szkoleń obejmuje m.in.

  • źródła i rodzaje informacji przetwarzanych i przekazywanych do P1,
  • katalog usług dla instytucji oraz pacjentów świadczonych przez P1,
  • zasad wymiany EDM przekazywanie i integracja dokumentacji pomiędzy podmiotami leczniczymi,
  • funkcjonalności związane z obsługą e-skierowań,
  • e-skierowanie w obszarze szczepień oraz profilaktyki 40,
  • funkcjonalności aplikacji gabinet.gov.pl - praktyczne kroki w przygotowaniu gabinetu do udostępniania i wymiany EDM - e-recepta, e-skierowanie oraz e-karta szczepienia.

Rekrutacja

Rekrutację na szkolenia prowadził Narodowy Fundusz Zdrowia.

Terminy szkoleń

  • 13 września br. godz. 13:00 – szkolenie stacjonarne,
  • 29 września br. godz. 13:00 – szkolenie online.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.