Polityka prywatności - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Polityka prywatności

Centrum e-Zdrowia przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy (www.cez.gov.pl) administrowany przez CeZ. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek CeZ.

Administrowanie serwisem

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisu www.cez.gov.pl , CeZ podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne.

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu www.cez.gov.pl gromadzone są na dwa sposoby:

  1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika :
   Otrzymywanie Newsletter'a wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług związanych z przekazywaniem Newsletter`a. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newsletter'a. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Newsletter'a ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy - w tym celu należy kliknąć odpowiedni link na dole strony w otrzymanym Newsletterze.
  2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów – wśród nich mogą być:
   a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
   b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
   c. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

 2.  Administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

Mechanizm cookies

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www.cez.gov.pl
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu www.cez.gov.pl
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
 5. CeZ przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

  1. właściwego dopasowania serwisu www.cez.gov.pl do potrzeb użytkowników;
  2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
  3. tworzenia statystyk oglądalności serwisu www.cez.gov.pl .

 6. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu www.cez.gov.pl .

Wykorzystywanie danych

 1. Dane zbierane w ramach serwisu www.cez.gov.pl służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.cez.gov.pl .
 2. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami CeZ. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics (polityka prywatności Google Analytics).
 3. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisu www.cez.gov.pl , CeZ może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 4. W zakresie danych zbieranych w celu przekazywania i udostępniania Newsletter'a

  1. Żadne dane identyfikacyjne użytkowników nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.
  2. Dane użytkowników są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi cyklicznego Newsletter'a.
  3. CeZ zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newsletter'a, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika w tym zakresie.
  4. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. W przypadku naruszenia naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Bezpieczeństwo

 1. CeZ dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis www.cez.gov.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 2. Serwis www.cez.gov.pl odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w serwisie www.cez.gov.pl , CeZ zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.